Diktsamlingen ”Den vita baracken” är berättelsen om hemlöshetens och utslagningens Göteborg.

Med skärpa och engagemang skildrar författaren Agneta Thomasin Svensson människor och livsöden på ett boende för hemlösa.

För några år sedan arbetade själv hon på ett härbärge. Diktsamlingen ”Den vita baracken” bygger på dessa erfarenheter.

Du köper boken genom att kontakta författaren via e – post eller telefon. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt. ”Den vita baracken” kostar 130 kronor. 30 kronor per såld bok skänks till Räddningsmissionens fältverksamhet för hemlösa. Boken finns också tillgänglig i bokhandeln.

 

”Hennes texter skildrar utsatthet ur ett intressant perspektiv och är väldigt spännande läsning”                       Göteborgs Fria Tidning